UYY

Ullanlinnan yrittäjille on vuoden 2013 alusta perustettu oma yhdistys, jonka tavoitteena on kasvattaa alueemme liiketoiminnallista potentiaalia sekä edistää yrittäjien keskinäistä verkostoitumista ja jaksamista päivittäisissä haasteissa.

Pyrkimyksenämme on myös elävöittää Ullanlinnan aluetta sekä käynnistää aktiivinen yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa ja avata keskusteluyhteys kaupungin päättäjiin. Toimillamme haluamme tehostaa yksittäisiä markkinointiponnistuksia ja tuoda alueemme kaupallinen tarjonta laajempaan tietoisuuteen.

Haluamme kutsua kaikkia mukaan toimintaamme, koska joukossa on voimaa. Jäseneksi ovat lämpimästi tervetulleita mahdollisimman monialaisesti yrityksiä päivittäisruokakaupoista katutason erikoisalojen kivijalkayrityksiin, unohtamatta alueen muissakin kuin katutiloissa toimivia yrityksiä.

Ydinajatuksenamme on oma-aloitteinen aktiivinen tutustuminen, verkostoituminen ja yhteisöllisen toiminnan kehittäminen eri toimijoiden kesken.

Liity yhdistykseen