Valooooooooooon

Yhdistävä Valo – Yrittäjien ja kaupunkilaisten yhteinen kaupunkivalaistus yhdistää.

Förenat Ljus – Belysningen har förenats stadsdelar och människor.

Light United – City lighting is upgraded by community effort: neighbourhood citizens and entrepeneurs.