Koeasennus 1/2015

Ullanlinnan yrittäjäyhdistyksen jo pari vuotta työstämä Valonkatu-projekti, jota on suunniteltu Ullanlinnan elävöittämiseksi sekä alueen asukkaiden että vierailijoiden iloksi, on nyt saanut vihreää valoa kaupungin eri tahoilta.

Koeasennuksessa Korkeavuorenkadun ja Kapteeninkadun varrelle on asennettu yhteensä kymmenen hankkeeseen suunniteltua led-valaisinta jo olemassa oleviin katuvalovaijereihin. Koeasennuksessa selvitetään tuuliolosuhteet, valonvoimakkuus sekä asianmukainen asennuskorkeus lopullisen Valonkadun toteuttamiseksi kokonaisuudessaan. Lopullisesti toteutettuna valonpolku viitoittaa tien alkaen Eteläesplanadilta päättyen komeasti Merikadulle merimaisemaan.

Sinulla esimerkiksi alueen asukkaana, kupunkilaisena, on mahdollisuus antaa omia kommenttejasi projektista – uudenlaisesta tavasta suunnitella kaupunkiympäristöä!

VALONKATU toimii yrittäjä- sekä asukasvetoisena pilottihankkeena yhteistyössä Helsingin kaupungin, Helsingin energian sekä Rakennusviraston kanssa.

Katse valoon päin vuonna 2015!

Hankkeen vetäjänä toimii sisustusarkkitehti Riikka Steinberg

ja Ullanlinnan yrittäjäyhdistys ry

Valonkatu Jani Paasonen